Physiotherapy: Mariette Conradie

Competition: Refer 3 friends and you could win
May 13, 2015
Perfect Health has joined up with Dirtopia
February 22, 2016
Show all

Physiotherapy: Mariette Conradie

physio

Ek het 2005 aan die Universiteit van Stellenbosch gegradueer en na my gemeenskapsdiens jaar weer myself in Stellenbosch kom vestig.

In 2005 I graduated at the Stellenbosch University. After doing my community service I came back to settle here.

Ek kan jou help om jou liggaam te versorg. Jou liggaam kommunikeer o.a. met jou deur simptome (pyn, ongemak, ens.) Daarom is Fisioterapie vir my ’n vorm van speurwerk. Ons wonderlike liggame reageer almal verskillend. Om tot by die oorsaak van simptome te kom, is die uitdaging. Dis die enigste manier om te voorkom dat dieselfde besering nie herhaaldelik voorkom of net lei tot ander, nuwe probleme nie

I can help you to look after your body. Our bodies communicate with us through symptoms such as pain or discomfort. That makes Physiotherapy seem like playing detective. Our wonderful bodies all react in their own way. To get to the root of the symptoms is the challenge. That is the only way to prevent the repetition of the same injury or it leading to a list of other…

Die afgelope 9 jaar het ek in ’n praktyk gewerk waar ons meestal sport en ortopedie verwandte beserings asook chroniese pyn behandel het. Naweke werk ek ook by Vergelegen Medi-Kliniek in die kadiotorakale ICU. So het ek baie ondervinding in longverwandte toestande opgedoen. Ek het ’n spesiale belangstelling in die behandeling van hoofpyn en vind die ontwikkelende veld van limfdreinering geweldig interessant. Die voorkoming van beserings is en sal altyd vir my ‘n groot prioriteit wees.

The past 9 years I worked in a practice where we mostly treated sports and orthopaedic injuries along with chronic pain. Over weekends I work at Vergelegen Medi Clinic in the cardiothoracic ICU, so I have a lot of experience in lung disorders. I have a special interest in the treatment of headaches and the fast developing field of lymph drainage. Prevention is and always will be a big priority.

As ma, het ek nuwe respek vir die veranderinge waardeur die lyf tydens swangerskap gaan en ook die hantering van jou baba daarna. Dit het in my ’n passie wakker gemaak om vroue deur die proses te help en die nodige posturale versterking te gee om die stadium sover as moontlik pynvry te maak.

As a mother I have new found respect for the changes our bodies go through during and after pregnancy. It woke a passion in me to help women through this wonderful period in their lives, by supporting them with postural strengthening. This help them to cope better with what is needed and keep pain to the minimum.

Ek nooi jou om my te kontak sodat ons saam kan omsien na jou welstand. Ek sal luister en aandag gee aan jou as unieke individu.

Do not hesitate to contact me, I will listen and attend to your individual needs.

Mariëtte Conradie

Email: mc@marietteconradie.co.za

072 607 3531